fbpx

Online: Pracuję legalnie mam z tego tytułu świadczenia| 3.12.2020

Podczas wykładu przedstawiony zostanie cel ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Omówione zostaną także świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Prowadzący: Elżbieta Kaczorowska-Rams
Zastępca Dyrektora do spraw Dochodów Oddziału ZUS w Opolu. Wieloletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Opolu, od początku kariery zawodowej związana z Zakładem. Członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych i pedagog, który łączy wiedzę z zakresu ubezpieczeń i składek z praktyką, prowadząc projekty edukacyjne w tym zakresie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Zaangażowany współtwórca wydarzeń kulturalnych oraz działań edukacyjnych.

Szkolenie prowadzone online.
Uczestnicy szkolenia otrzymają link na adres e-mail podany przy rejestracji.
3 grudnia 2020, godz. 14:00 – 15:30