fbpx

OFERTY PRACY I PRAKTYK

Serwis biurokarier.edu.pl – dla pracodawcy


Poszukują Państwo pracownika lub praktykanta? Pracodawcy mogą bezpłatnie umieszczać oferty pracy, staży, praktyk i wolontariatu oraz aktywnie poszukiwać kandydatów do pracy. Połączenie serwisu z systemem USOS umożliwia gromadzenie aktualnych i rzetelnych danych w CV dostępnych w serwisie. Zapraszamy do zamieszczenia ofert w serwisie www.biurokarier.edu.pl.

Czym jest serwis biurokarier.edu.pl ?


Serwis biurokarier.edu.pl to bezpłatna, międzyuczelniana platforma, którą współtworzą Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oferta zamieszczona w serwisie dotrze do studentów i absolwentów wszystkich wymienionych uczelni – a to oznacza, że publikowanie tej samej oferty w wielu miejscach jednocześnie jest zbędne. Więcej informacji o serwisie.

W jaki sposób oferta dociera do kandydatów?


Po zamieszczeniu Państwa oferty w serwisie, zostanie ona automatycznie rozesłana do osób, które będą spełniać podane kryteria.

Rejestracja w serwisie


Każdy pracodawca zakładający konto w serwisie trafia pod opiekę jednego z partnerskich Biur Karier (wybranego na podstawie lokalizacji siedziby Państwa firmy podczas rejestracji). Oferty składane w serwisie docierają do wszystkich kandydatów (niezależnie od tego, pod opieką jakiego biura zostały dodane). Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego odpowiedzialne jest za województwa opolskie, dolnośląskie i lubuskie. Firma z siedzibą poza granicami Polski otrzyma losowo przypisanego opiekuna.

Korzyści dla pracodawców


Bezpłatne dodawanie i dystrybucja ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu. Pracodawca może bezpłatnie utworzyć swój profil i samodzielnie dodawać i edytować oferty.

Ogólnopolski zasięg. Dostęp do ofert mają wszyscy studenci i absolwenci zarejestrowani w Biurach Karier uczelni tworzących wspólnie ten serwis. W praktyce oznacza to, że oferta dodana przez firmę pod opieką jednego biura jest widoczna dla użytkowników z całej Polski.

Spersonalizowana wysyłka ofert. Użytkownicy spełniający wymagania oferty otrzymują mailowe powiadomienie o nowych ofertach zgodnych z ich preferencjami zawodowymi.

Wiarygodność. Dzięki połączeniu z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS), pracodawcy mogą mieć pewność, że informacje dotyczące przebiegu studiów zawarte w CV użytkowników są zgodne ze stanem faktycznym.

Osobne subkonta dla rekruterów dla pracowników różnych oddziałów jednej firmy.

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA STUDENTÓW

Współorganizacja szkoleń i warsztatów to doskonała okazja do zaprezentowania studentom firmy. Studenci chętnie zdobywają nową wiedzę od praktyków, natomiast Państwo mają możliwość poznać swoich przyszłych kandydatów do pracy i skutecznie wypromować swoją firmę.

Do kogo skierowana jest oferta prowadzenia szkoleń/warsztatów?


Przeprowadzenie szkolenia lub warsztatów dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Opolskiego polecamy firmom, które pragną podzielić się z uczestnikami wydarzenia posiadaną wiedzą, a jednocześnie chcą zaprezentować siebie jako potencjalnego pracodawcę i wyłonić najlepszych kandydatów do pracy.

Jakiego wsparcia udzielamy?


Zapewniamy:

  • salę szkoleniową na wybranym wydziale;
  • sprzęt multimedialny (projektor, komputer, flipchart);
  • prowadzenie zapisów na szkolenie;
  • promocję wydarzenia (strony www, fb);

Chcąc uzyskać cenne informacje dotyczące poprawienia jakości szkoleń, każde nasze wydarzenie jest poddawane ewaluacji.

Kontakt


Chęć organizacji szkolenia/warsztatów należy zgłosić pracownikowi biura z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zainteresowanych przeprowadzeniem szkolenia prosimy o kontakt pod adresem: kariera@uni.opole.pl lub telefonicznie: (77) 452 7054.

STOISKO PROMOCYJNE

Do kogo skierowana jest oferta?


Chęć organizacji stoiska promocyjnego i/lub wydarzenia skierowanego do studentów Uniwersytetu Opolskiego należy zgłosić pracownikowi Akademickiego Centrum Karier co najmniej z trzytygodniowym wyprzedzeniem.

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: kariera@uni.opole.pl lub telefonicznie: (77) 452 7054.

Zorganizuj przestrzeń razem z nami!


Cennik dotyczący wynajmu powierzchni na Uniwersytecie Opolskim znajduje się na stronie www.uni.opole.pl w zakładce “Biznes”. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt – udzielimy niezbędnych informacji.

GIEŁDA PRACY

Wydarzenie umożliwia pracodawcom zorientować się w możliwościach i umiejętnościach potencjalnych kandydatów aplikujących na wybrane stanowiska oraz nawiązać kontakt i współpracę z pracownikami Uniwersytetu Opolskiego.

Giełda Pracy Uniwersytetu Opolskiego to cykliczne wydarzenie organizowane od 2009 roku. Jeden dzień targów przepełniony ofertami pracy, praktyk i staży, szkoleniami, inspirującymi prelekcjami i networkingiem, dzięki któremu studenci i pracodawcy mają okazję wymienić się oczekiwaniami, doświadczeniami i zmierzyć się z wyzwaniami stawianymi przez rynek pracy.

Giełda Pracy jest niepowtarzalną okazją dla Pracodawców, do poznania potencjalnych pracowników z wykształceniem akademickim, a dla Studentów to możliwość zapoznania się z wymaganiami jakie stawia rynek pracy i nawiązaniu pierwszych (i kolejnych) współprac, które przenoszą się poza mury Uniwersytetu Opolskiego i skutkują zatrudnieniem.

Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem kadry wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego, poznaniem oczekiwań względem pierwszej pracy podejmowanej na studiach czy rekrutowaniem doświadczonych, odważnych i ciekawych świata ludzi – to najlepsza okazja żeby powiększyć swój zespół w pracy.

Z

OFERTA UCZESTNICTWA

dostęp już wkrótce

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

dostęp już wkrótce

REGULAMIN GIEŁDY PRACY

dostęp już wkrótce

BADANIA

Zapoznaj się z danymi ważnymi dla nauki i biznesu, zgłoś zapotrzebowanie na badania, dołącz do grona pracodawców aktywnie biorących udział w prowadzonych badaniach. Akademickie Centrum Karier jest jednostką ogólnouczelnianą, współpracującą ze wszystkimi Wydziałami Uniwersytetu Opolskiego, co gwarantuje szerokie zaplecze eksperckie z wielu dziedzin nauki.

W Akademickim Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego prowadzimy badania dotyczące zainteresowania pracodawców formami współpracy z uczelnią oraz zapotrzebowania na wybrane kompetencje na rynku pracy.

Udział w badaniach jest anonimowy, a Państwa odpowiedzi poddane zostaną zbiorczej analizie i wykorzystane do podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim i dostosowywania naszej oferty dydaktycznej do rynku pracy.

We współpracy ze studentami i zespołem ekspertów Uniwersytetu Opolskiego jesteśmy w stanie zrealizować dla Państwa m.in.:

  • Badania ilościowe, ankietowe, reprezentatywne – by odpowiedzieć na skalę problemu;
  • Badania jakościowe i zaangażowane – nastawione na odpowiedzi na pytania „jak”, pogłębione, angażujące różne grupy interesariuszy i członków lokalnej społeczności: mieszkańców, pracowników, klientów do wspólnego działania i wypracowania rozwiązań;
  • Ewaluacja programów – aby dostarczyć wiedzy na temat dotychczas podejmowanych działań;

 

 

Zgłoś zapotrzebowanie na badania


10 + 8 =