fbpx

Oferta pracy – Centrum Usług Wspólnych w Opolu – Starszy referent ds. kadr

Starszy referent ds. płac

Nazwa firmy:  Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Profil firmy:  Obsługa księgowa, kadrowa i płacowa przedszkoli publicznych w Opolu
Stanowisko:  Starszy referent ds. płac
Miejsce pracy:  Opole, ul. Piastowska 17
Kontakt:  77 44 55 920, 77 446 11 09, cuw@cuw.opole.pl
Student
Tryb studiów
    dzienne;                  zaoczne;                  wieczorowe;
Kierunek studiów:  Ekonomia i kierunki pokrewne
Absolwent
Tytuł      magister;                  licencjat;                  inżynier;
Kierunek studiów:  Ekonomia i kierunki pokrewne
Wymagania wobec kandydatów: 1. Wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na określonym stanowisku: – wyższe (preferowane kierunkowe: ekonomia, rachunkowość, finanse) lub – średnie (preferowane ekonomiczne, rachunkowość)
2. Staż pracy na podobnym stanowisku w przypadku wykształcenia średniego minimum 2-lata, brak wymogu stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego. 3. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy-Karta Nauczyciela, znajomość przepisów prawa pracy.
Zakres obowiązków:
 • prowadzenie dokumentacji płacowej jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT,
 • przygotowywanie obowiązujących sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw płacowych,
 • przygotowywanie danych do planów finansowych,
 • obsługa zajęć komorniczych,
 • wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
 • wprowadzanie danych do SIO,
 • przygotowywanie przelewów i dyspozycji gotówkowych,
 • przygotowywanie dokumentacji i wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych CUW,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych CUW.
Oferowane warunki zatrudnienia:  Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Stabilna praca w jednostce budżetowej. Możliwość rozwoju.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: Szczegóły na stronie internetowej:
http://bip.um.opole.pl/?id=42708
Ilość etatów:  1
Termin ważności oferty:  25.01.2018