fbpx

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu

Sekretarka/Referent
Nazwa firmy:  Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu
Profil firmy:  Administracja publiczna
Stanowisko:  Sekretarka/Referent
Miejsce pracy:  Opole
Kontakt: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. 77 4543721

 

Absolwent
Tytuł      magister;                  licencjat;               inżynier;
Kierunek studiów:  administracja; prawo; ekonomia; nauki społeczne, humanistyczne

 

Wymagania wobec kandydatów:
 • umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, zwłaszcza Pakietu MS Office,
 • samodzielność,
 • umiejętność samoorganizacji pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność’
 • apolityczność.
Zakres obowiązków:
 • prowadzenie Sekretariatu Biura,
 • obsługa i rejestracja korespondencji wychodzącej
  i przychodzącej,
 • monitorowanie obiegu dokumentów, ich kompletowanie
  i archiwizacja,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej i ewidencji przychodów
  i rozchodów materiałów biurowych,
 • wykonywanie czynności wynikających z bieżącej pracy Biura,
 • dbałość o wygląd i wizerunek Biura,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Delegatury.
Oferowane warunki zatrudnienia:  umowa o pracę na 1 etat, praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Wymagane dokumenty aplikacyjne:  CV, list motywacyjny, kserokopia dowodu osobistego, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 tj.).
Ilość etatów:  1

 

Termin ważności oferty: 30 listopada 2016 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w siedzibie Delegatury KBW w Opolu w terminie do dnia 30 listopada 2016 r