fbpx

Urząd Gminy Turawa

Zastępstwo w Urzędzie Stanu Cywilnego

Nazwa firmy:  Urząd Gminy Turawa
Profil firmy:  Jednostka samorządu terytorialnego
Stanowisko:  Zastępstwo w Urzędzie Stanu Cywilnego
Miejsce pracy:  Urząd Gminy Turawa
Kontakt:  774212012

 

Student
Tryb studiów
    dzienne;                  zaoczne;                  wieczorowe;
Kierunek studiów:  

 

Absolwent
Tytuł      magister;                  licencjat;                  inżynier;
Kierunek studiów:  Magister studiów prawniczych lub administracyjnych

 

Wymagania wobec kandydatów:  Znajomość języka niemieckiego
Zakres obowiązków: 1.obsługa programu „Źródło”

2. zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 Nr 1741z póź zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 Nr 788 z późn. zm.)

3.współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej,
4.przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań,
5.właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów we wszystkich sprawach wynikających z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego,

Oferowane warunki zatrudnienia:  Cały etat na czas zastępstwa
Wymagane dokumenty aplikacyjne: 1.kwestionariusz osobowy,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,

5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Ilość etatów:  1

 

Termin ważności oferty:  Do 07 kwietnia 2017 r.