fbpx

EDF Polska S.A.

Praktykant w Dziale Komunikacji

Nazwa firmy: EDF Polska S.A.
Profil firmy:  Energetyczna
Stanowisko: Praktykant w Dziale Komunikacji
Miejsce pracy:  Wrocław
Kontakt:  Michal.Bajerski-external@edf.pl

 

Student
Tryb studiów
    dzienne;                  zaoczne;                  wieczorowe;
Kierunek studiów:  marketing, komunikacja społeczna, zarządzanie, PR, polonistyka, dziennikarstwo

 

Absolwent
Tytuł      magister;                  licencjat;                  inżynier;
Kierunek studiów:  

 

Wymagania wobec kandydatów:  – zna angielski na poziomie B1

– interesuje się obszarem energetyki

– jest kreatywny, otwarty, komunikatywny i nastawiony na współpracę

– umie wyciągać wnioski i szybko się uczy

– dba o jakość i jest dokładny

– biegle posługuje się programami Excel i Power Point

– znajomość programów graficznych będzie dodatkowym atutem

Zakres obowiązków:   – budowanie wizerunku EDF wśród społeczności lokalnych jako partnera Miast i Firmy dbającej o zrównoważony rozwój

– wzmacnianie przynależności pracowników do Firmy

– inne obszary kluczowe z punku widzenia komunikacji i budowania wizerunku EDF

Oferowane warunki zatrudnienia:  – ciekawe praktyki w okresie lipiec-wrzesień

– możliwość zdobycia cennego doświadczenia w międzynarodowej organizacji z branży energetycznej

– wsparcie doświadczonych opiekunów – ekspertów

– pełną wyzwań pracę przy ważnych projektach biznesowych

– wynagrodzenie oraz referencje

Wymagane dokumenty aplikacyjne:  CV
Ilość etatów:

 

Termin ważności oferty:  lipiec-wrzesień 2017