fbpx

Staż pracy po studiach. Ile lat pracy przysługuje nam po ukończeniu szkoły wyższej?

Studia to nie tylko świetna okazja, żeby móc pogłębić swoją wiedzę na temat rzeczy, które nas interesują, stają się także inwestycją w naszą przyszłość. To właśnie dzięki nim możemy się starać o wymarzone stanowiska i otwierać własne firmy, będąc przygotowanym przez specjalistów. Czas spędzony na zdobycie tytułu naukowego nie jest jednak ozdobą, ale wiąże się on m.in. z latami stażu pracy.

W skrócie:

  • Od lat stażu pracy zależy m. in. długość trwania naszego urlopu.
  • Lata stażu pracy zależą od szkoły, którą ukończyliśmy.
  • Ukończenie licencjatu albo magisterki zapewnia studentom 8 lat stażu.
  • Po osiągnięciu ponad 10 lat pracy należy nam się 26 dni urlopu.

Czym jest staż pracy?

Staż pracy to łączna długość okresów zatrudnienia, bez wliczania przerw między nimi. To właśnie dzięki niemu przysługuje nam odpowiednia ilość dni urlopu wypoczynkowego, prawo do emerytury, czy dłuższego okresu wypowiedzenia. Pójście na studia, szczególnie w trybie dziennym często wiąże się z brakiem możliwości podjęcia działań w celu zarobienia pieniędzy. Nie oznacza to jednak, że czas przeznaczony na przygotowanie do przyszłego zawodu, jest stracony. Każdej ukończonej przez nas placówce edukacyjnej przydzielona jest odpowiednia ilość lat, która wlicza się do stażu pracy.

Zobacz też: Studia bez obrony w CV. Praktyczne porady.

Jak wygląda staż pracy po ukończeniu szkoły?

Do stażu pracy będziemy mogli wliczyć wszystkie zakończone lata nauki, które zostały potwierdzone dyplomem na koniec. Ile lat stażu pracy dostaniemy po ukończeniu różnych szkół? Oto zestawienie:

  • szkoły zawodowej – 3 lata,
  • szkoły średniej zawodowej – 5 lat,
  • szkoły średniej ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • studiów – 8 lat.

Istotną zasadą dotyczącą wyliczania lat stażu pracy za edukację jest fakt, że nie jest on sumowany. Brana pod uwagę jest ta wersja, która daje nam najwięcej czasu pracy. Oznacza to, że jeśli skończyliśmy szkołę średnią ogólnokształcącą, a także szkołę policealną, to da nam to 6 lat stażu pracy. Nie ma również różnicy, czy ukończyliśmy studia na etapie licencjatu, czy magisterki, ponieważ według prawa w obydwóch przypadkach zaliczane jest to jako 8 lat pracy.

Jakie są zalety stażu pracy po studiach?

Takie rozwiązanie ma wspierać przede wszystkim osoby, które chcą pogłębiać swoją wiedzę. Jest to szczególnie korzystna opcja dla studentów. Po uzyskaniu dyplomów będą musieli oni przepracować jedynie 2 lata, aby uzyskać dostęp do pełnego urlopu wynoszącego 26 dni, mając 10 latach stażu. Należy pamiętać, że lata pracy liczą się tylko wtedy, kiedy będziemy zatrudnieni na umowę o pracę.