fbpx

Konkurs AgroBioTop 2020

W imieniu Kapituły Nagrody AgroBioTop chcielibyśmy zaprosić do zgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia. W roku bieżącym odbywa się czwarta edycja programu.
Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

W edycji 2020 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego.

Kto może wziąć udział?
Kandydatami do AgroBioTop – i nagrody pieniężnej 5 000 Euro – mogą̨ być uczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci.

Do kiedy zgłoszenia?
Kandydatury można zgłaszać od 1 czerwca do 10 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi w grudniu br.

Szczegółowe informacje
Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie, dołączono również Formularz wniosku.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego: twardows@ibch.poznan.pl.

Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 22 854 16 21

Zapraszamy do programu!