fbpx

BADANIA

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów

Studencie,

wypełnij formularz osobowy Monitoringu karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego niezbędny do zakończenia procedury dyplomowania.
W rok, trzy i pięć lat po zakończeniu studiów wyślemy na Twój adres e-mail zaproszenie do udziału w krótkim, anonimowym badaniu absolwentów. Pamiętaj, że udzielone przez Ciebie odpowiedzi będą analizowane zbiorczo. Twojego adresu użyjemy wyłącznie do kontaktu w celu przeprowadzenia badania.

Wypełnij formularz tutaj lub wpisz adres www.kariera.uni.opole.pl/monitoring w wyszukiwarce.

Więcej o Badaniu Losów Absolwentów na Uniwersytecie Opolskim


Uniwersytet Opolski prowadzi Badania Losów Absolwentów od 2011 roku. Badanie przeprowadzane jest cyklicznie w 4 etapach. Badani są absolwenci wszystkich kierunków studiów, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Etap I przeprowadzany od czerwca do końca września stanowi zebranie danych oraz oświadczeń o zgodzie na udział w badaniu absolwentów w momencie lub nie wcześniej niż miesiąc przed ukończeniem studiów. Zebranie danych przeprowadza ACK UO wraz z dziekanatami, które elektronicznie wypełnione, wydrukowane i podpisane przez studenta oświadczenie składają w teczce osobowej studenta. W październiku ACK UO rozsyła elektroniczną wersję ankiety do absolwentów Uczelni, a następnie dokonuje analizy danych. Etap ten kończy się sporządzeniem pierwszej części raportu.

Etap II przeprowadzony jest w rok po ukończeniu przez absolwentów studiów. Akademickie Centrum Karier przesyła absolwentom drugą ankietę i dokonuje analizy danych.

Etap III przeprowadzony jest w trzy lata po ukończeniu przez absolwentów studiów. Akademickie Centrum Karier przesyła absolwentom trzecią ankietę i dokonuje analizy danych.

Etap IV przeprowadzany jest w pięć lat po ukończeniu przez absolwentów studiów. Akademickie Centrum Karier przesyła absolwentom czwartą ankiet i dokonuje analizy danych. Opracowuje ostateczny raport po konsultacji merytorycznej.

Prowadzenie badań losów zawodowych absolwentów pozwala uczelni dysponować rzetelną wiedzą  na temat jakości kształcenia na poszczególnych kierunkach, przygotowania absolwentów do podjęcia pracy, oczekiwań co do przyszłej pracy zawodowej, czy sytuacji na rynku pracy.

Wyniki raportu przedstawiane są jedynie w formie zbiorczego opracowania. Informacja o wynikach stanowi materiał do użytku wewnętrznego Uczelni.

Poznaj naszą politykę prywatności


Przeczytaj więcej nt przetwarzania danych osobowych:www.kariera.uni.opole.pl/rodo/

Badanie ewaluacyjne uczestników Giełdy Pracy Uniwersytetu Opolskiego
Szanowni Państwo,
IX Giełda Pracy za nami, a więc to dobry moment aby zwrócić się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
Każda odpowiedź jest dla nas bardzo cenna i pozwoli nam dopracować i ulepszyć kolejną edycję Giełdy Pracy UO. W imieniu całego zespołu dziękuję, że byliście z nami Państwo w tym dniu.

Zapraszam do wypełnienia ankiety, która nie zajmie więcej niż 7 minut.
Akademickie Centrum Karier UO

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest: Karolina Trościanka kariera@uni.opole.pl/ 774527054

Ocena jakości kształcenia przez absolwentów

Gratulujemy ukończenia studiów na Uniwersytecie Opolskim!

Chcielibyśmy zaprosić Cię do podsumowania swoich studiów i udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące ich jakości, organizacji oraz efektów. Akademickie Centrum Karier we współpracy z wydziałowymi komisjami do spraw doskonalenia jakości kształcenia przygotowało kwestionariusz ankiety, która pomoże nam zrozumieć nasze mocne i słabe strony i rozwijać ofertę edukacyjną uczelni.

Udział w badaniu jest całkowicie anonimowy. Możesz ją rozpocząć i wrócić do swoich odpowiedzi, ale sądzimy, że jest tak krótka, że warto wypełnić ją od razu. Nie powinno zająć to więcej niż kilka minut. Jeśli będziesz mieć kłopoty z zalogowaniem się do swojej ankiety, skontaktuj się z nami pod adresem kariera@uni.opole.pl 

Kliknij aby rozpocząć badanie.

Dziękujemy za poświęcony czas! Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna!

 

Badanie pracodawców - możliwości współpracy, kompetencje absolwentów Uniwersytetu Opolskiego
Akademickie Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego prowadzi badania dotyczące zainteresowania pracodawców formami współpracy z uczelnią oraz zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy. Zwracamy się do Państwa, ponieważ już (w rozmaite sposoby) współpracowaliście lub mieliście kontakt z Uniwersytetem Opolskim bądź angażowaliście naszych studentów lub absolwentów, a Państwa opinia jest dla nas bardzo cenna. Udział w badaniach jest anonimowy, a Państwa odpowiedzi poddane zostaną zbiorczej analizie i wykorzystane do podnoszenia jakości kształcenia w Uniwersytecie Opolskim i dostosowywania naszej oferty dydaktycznej do rynku pracy. Jeśli Państwo zechcecie, możecie także wyrazić chęć do współpracy, co w dalszej perspektywie może zaowocować realizacją wspólnych przedsięwzięć, m.in. aplikacją o granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ta ankieta skierowana jest do pracowników działów zasobów ludzkich bądź kadry zarządzającej. Prosimy przekazać tę wiadomość do odpowiedniej osoby w Państwa firmie/instytucji.