fbpx
W ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Opolu zapraszamy na warsztaty:
Rozwiązywanie problemów geograficznych z wykorzystaniem narzędzi GIS
Na przykładzie konkretnego miasta, w oparciu o dostępne dane przeprowadzamy analizy przestrzenne pozwalające znaleźć najlepsze miejsca pod planowaną inwestycję.
Prowadzący: mgr inż. arch. Jarosław Oglęcki
Jarosław Oglęcki, magister inżynier architekt. Pracuje jako asystent w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Wieloletni wykładowca na kierunku Gospodarka Przestrzenna oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Współautor wielu planów zagospodarowania przestrzennego. Specjalista w zakresie opracowań graficznych na potrzeby urbanistyki i planowania przestrzennego.
O wydarzeniu:
Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) jest akcją o zasięgu ogólnokrajowym zainicjowaną przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP. Jej celem jest propagowanie świadomych wyborów edukacyjnych oraz zachęcenie do planowania kariery zawodowej.
Działania kierowane są przede wszystkich do osób młodych, które stoją przed poważnymi decyzjami dotyczącymi swojej przyszłości zawodowej, a także do wszystkich, którzy pragną przyjrzeć się swoim dotychczasowym dokonaniom zawodowym czy edukacyjnym i ponownie wybrać właściwą dla siebie ścieżkę zawodową.
Pełna oferta Uniwersytetu Opolskiego znajduje się na stronie: https://kariera.uni.opole.pl/ogolnopolski-tydzien-kariery-w-opolu/

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, ul. Ozimska 46a, sala 07

23 października 2019, godz. 09:10 – 10:40