fbpx

Absolwentka Miesiąca Magdalena Kurowska

Imię i nazwisko:

Magdalena Kurowska

Ukończony kierunek:

Applied Gender Studies

Czym się obecnie zajmujesz?

Od trzech lat prowadzę swoją firmę bang! done, gdzie z moim zespołem realizujemy transmisje internetowe, kręcimy filmy oraz organizujemy i tworzymy od strony multimedialnej większe wydarzenia, takie jak np. konferencje, kongresy, jubileusze, gale czy wręczenia nagród. Dzięki naszej pracy można dyskutować na ważne tematy bez wychodzenia z domu, brać udział w debatach czy warsztatach bez względu na długość i szerokość geograficzną, czy np. celebrować święta i ważne uroczystości, zupełnie w bezpieczny sposób. Ta różnorodność pozwoliła nam nie tylko przetrwać pierwsze lockdowny, ale co ważniejsze wzmocnić firmę i otworzyć się na nowe działania i nowych klientów.. 

Spinam w całość pracę kilkuosobowego zespołu, wymyślam wizję i strategię, dopinam formalności, a po godzinach ćwiczę wystąpienia publiczne w Toastmasters Opole oraz udzielam się społecznie w Fundacji Laboratorium Zmiany.

Jakie działania podejmowałaś w czasie studiów, które pozwoliły Ci osiągnąć to, czym się teraz zajmujesz?

Ogromnie dużo dała mi działalność w Samorządzie Studenckim i Radiu Sygnały. Z perspektywy czasu myślę, że nauczyłam się tam najwięcej, zyskałam Przyjaciół, najwięcej tam eksperymentowałam i przesuwałam granicę w myśleniu możliwe/niemożliwe. Doświadczenia organizacyjne (np. przy pracy nad Piastonaliami czy przy Zimowej Giełdzie Piosenki) ukształtowały rdzeń mojej firmy.

Praca w kołach naukowych (Forum Studenckiego Ruchu Naukowego UO) pomogła mi lepiej odnajdywać się w interdyscyplinarnych zespołach, zarządzać nimi, negocjować i budować partnerstwa, co jest bezcennym doświadczeniem, gdy prowadzi się biznes.

 Ambasadorstwo EU Careers poszerzyło moje horyzonty o  nieodkryty wcześniej – europejski – poziom. Weszłam w zupełnie nowe dla mnie środowisko, co pokazało mi kolejny raz białe plamy, warte odkrycia. Dziś właśnie to inspiruje mnie w pracy najbardziej.

Półroczny Erasmus w Grecji to sześć miesięcy nieprawdopodobnie wielkiej pracy nad sobą. Radzenia sobie z wyzwaniami językowymi, kulturowymi, tęsknotami, determinacją w osiąganiu założonych celów bez względu na długość i szerokość geograficzną. To także szalony czas nawiązywania międzynarodowych przyjaźni, które dały mi mocne oparcie w fundamentach europejskiej tożsamości i otwartości na inne.

Nie bez znaczenia był i jest dla mnie wolontariat: liczne wyjazdy rozwojowe z programu Młodzież w Działaniu/Erasmus +, rozwój kompetencji liderskich i przemawiania publicznego w Toastmasters Opole. Na studiach, jako wolontariuszka lub uczestniczka projektów, współpracowałam z Fundacją Laboratorium Zmiany. Dziś jestem członkinią zespołu, sama piszę projekty dla innych, tworzę akcje społeczne na większą skalę, niż mogłam sobie wcześniej to wyobrazić.

Na koniec, myślę, że sporo dało mi także blogowanie i kontakty z lokalnymi oraz regionalnymi mediami. To dało mi dostęp do tematów i ludzi nieoczywistych lub nieosiągalnych “z ulicy”. Dzięki temu łatwiej mi było pokazywać się publicznie, nawiązywać kontakty i budować rozpoznawalność, która dziś procentuje.

Czym dla Ciebie jest sukces?

Sądzę i czuję, że to stan, w którym odczuwam zadowolenie z siebie i życia, jakie prowadzę.

A co jest Twoim największym sukcesem?

Z perspektywy zawodowej, za największy swój sukces uznaję pracę w myśl “bój się i rób”. To pozwala mi eksperymentować, szukać i odkrywać nowe, a to przekłada się nie tylko na wyniki w firmie, ale także realną pomoc osobom w mojej pracy dla Fundacji. Ta postawa pozwalają mi prowadzić życie, o jakim marzyłam odkąd tylko pamiętam. Prywatnie uważam, że największym szczęściem jest tworzenie wspaniałego związku z  Partnerem, ale także budujących relacji z życzliwymi, kreatywnym i żądnymi życia ludźmi.

Co byś poradziła studentom, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze rozwoju swojej kariery?

By czerpali i czerpały garściami ze studiów, a później konsekwentnie transferowali_ły wiedzę i doświadczenia z wykładowych sal, organizacji studenckich, praktyk, wolontariatu, sportu na dziedziny, w których zamierzają się poruszać. Sądzę, że inwestycja we właściwe znajomości daje wspaniałe plony i tego wszystkim życzę. I najważniejsze, bój się i rób swoje.

Absolwentka Marca 2021 - Magdalena Kurowska

Poznaj pozostałych Absolwentów Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


Zgłoś Absolwenta Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


3 + 9 =