fbpx

Absolwentka Miesiąca
Aleksandra Gawron

Imię i nazwisko:

Aleksandra Gawron

Ukończony kierunek:

Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym – studia magisterskie w Uniwersytecie Opolskim,

Bezpieczeństwo i higiena pracy – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu

Prawo – studia magisterskie w Uniwersytecie Opolskim oraz Kwalifikacyjny kurs zawodowy – RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu

Czym obecnie się zajmujesz?

Obecnie jestem pośrednikiem pracy w Młodzieżowym Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy. Do moich najważniejszych obowiązków należy pomoc młodzieży (niejednokrotnie wykluczonej społecznie, a także znajdującej się w ciężkiej sytuacji życiowej) w stawianiu pierwszych kroków w karierze zawodowej i zaistnieniu na rynku pracy, poprzez pomoc w wyborze zawodu, organizacji praktyk zawodowych, szkoleń, kursów, jak również pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. W swojej pracy angażuję się w projekty społeczne oraz należę do Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Jakie działania podejmowałaś w czasie studiów, które pozwoliły Ci osiągnąć to, czym teraz się zajmujesz?

Z pewnością systematyczne i czynne uczęszczanie na zajęcia, zaangażowanie w działalność i inicjatywy Koła Naukowego Pedagogów Pracy UO, trafny dobór miejsca odbywania praktyk zawodowych, zaangażowanie w wolontariat, organizacja eventów naukowych, jak również podjęcie w trakcie studiów dziennych studiów niestacjonarnych na kierunku Prawo oraz studiów podyplomowych, które nauczyły mnie m.in. dobrej organizacji pracy, oraz wytrwałości w działaniu i komunikacji społecznej.

Czym dla Ciebie jest sukces?

Ciężko jednoznacznie stwierdzić, ale patrząc holistycznie z pewnością umiejętnością balansowania pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

A co jest Twoim największym sukcesem?

Nauka i praca pozwoliła mi spotkać ludzi, z którymi mogę odnosić sukces życiowy oraz zawodowy.

Co byś poradziła studentom, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze rozwoju swojej kariery?

Aby wiedzę teoretyczną nabytą podczas zajęć, wykorzystywali jak najszybciej w praktyce! Polecam angażowanie się w pracę oraz inicjatywę kół naukowych, korzystanie z oferty Akademickiego Centrum Karier, jak również ze staży, praktyk, wolontariatu dedykowanych dla studentów, a także – co istotne w dobie pandemii – udział w szkoleniach i kursach dostępnych on-line.

Wszelkie aktywności podejmowanie w trakcie studiów wzbogacają nas o nową wiedzę, doświadczenie, znajomości, poszerzają nasze horyzonty oraz gwarantują lepszy start zawodowy. Niech puentą mojej wypowiedzi będzie cytat Petera Druckera „Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie”.

Zatem do dzieła 🙂

Aleksandra Gawron

Absolwentka listopada 2020

Poznaj pozostałych Absolwentów Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


Zgłoś Absolwenta Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


12 + 8 =