fbpx

Absolwent Miesiąca
Adrian Jan Zasina

Imię i nazwisko:

Adrian Jan Zasina

Ukończony kierunek:

Filologia słowiańska

Filologia romańska

Czym obecnie się zajmujesz?

Obecnie pracuję jako pracownik akademicki w Instytucie Czeskiego Korpusu Narodowego Uniwersytetu Karola, gdzie przed rokiem ukończyłem studia doktoranckie w dziedzinie językoznawstwa matematycznego. Jest to stosunkowo młoda dyscyplina na pograniczu matematyki, informatyki i językoznawstwa wywodząca się z lat 50. XX wieku. W swej pracy zajmuję się budową korpusu równoległego, czyli wielkiej bazy danych tekstów w różnych językach, którą można wykorzystać w badaniach nad przekładem, ekwiwalencją międzyjęzykową czy w nauczaniu języków obcych. Do mych zainteresowań naukowych należą również: podejście korpusowe w nauczaniu języków obcych, gramatyka współczesnego języka czeskiego i polskiego, korpusowa analiza dyskursu oraz lingwistyka płci.

Jakie działania podejmowałeś w czasie studiów, które pozwoliły Ci osiągnąć to, czym teraz się zajmujesz?

Działalność w kole studenckim pozwoliła mi rozwinąć moją karierę naukową. Dzięki dużemu zaangażowaniu w organizację różnych wydarzeń podczas studiów nauczyłem się, jak przebiega organizacja konferencji naukowej, warsztatów językowych, realizacja projektów ze środków UE. Sam uczestniczyłem też w takich wydarzeniach, udzielając się naukowo. Pełniąc funkcję przewodniczącego Naukowego Koła Slawistów UO, nauczyłem się również organizować pracę grupową.

Nieocenionym atutem było zainteresowanie moim kierunkiem, który również uważałem za swe hobby. Starałem się wynieść z zajęć jak najwięcej i zastosować nowe umiejętności w praktyce. Niewątpliwie do mojego sukcesu przyczynił się fakt, iż studiowałem równocześnie dwa kierunki filologiczne, które w wielu kwestiach się uzupełniały. Dało mi to możliwość uzyskania cennych informacji w dziedzinie językoznawstwa, ale także nauczyło mnie dokonywania wyborów pomiędzy rzeczami ważnymi a ważniejszymi.

Kluczowym elementem rozwoju mojej kariery był zagraniczny pobyt w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, dzięki któremu pogłębiłem wiedzę w zakresie językoznawstwa korpusowego. Miałem również okazję używać studiowany język obcy w codziennej komunikacji. Zagraniczny pobyt umożliwił mi też odbycie praktyki jako nauczyciel języka polskiego jako obcego, co miało niewątpliwie wpływ na me późniejsze zatrudnienie w szkole językowej.

Czym dla Ciebie jest sukces?

Sukces to ludzie, którzy cię otaczają. Sukces to ich pozytywne reakcje na to, co robisz. Oczywiście sukces zawodowy nie może istnieć bez wymiaru finansowego, jednak wysokość zarobków nie zawsze przekłada się na ilość osiąganych sukcesów. Prawdziwym sukcesem jest nasze spełnienie w pracy zawodowej.

Dla mnie sukcesem są ciągłe reakcje ludzi na wynik mojej pracy. Cieszy mnie, że przekazywane przeze mnie informacje pomagają studentom i innym naukowcom oraz znajdują realne zastosowanie w nauczaniu języków obcych. Najlepiej gdy robi się coś użytecznego dla społeczeństwa, wtedy frajda z codziennej pracy jest największa.

Sukcesem jest również, kiedy potrafimy zamieniać nasze marzenia w plany, które następnie realizujemy. Radzę więc nie bać się marzyć.

A co jest Twoim największym sukcesem?

Moim największym sukcesem jest mój charakter, który nie pozwala mi się poddawać i zawsze prowadzi mnie do osiągnięcia celu.

Uważam też, że sukcesem jest nie dać o sobie zapomnieć, dlatego cieszy mnie, iż UO o mnie nie zapomniał, umieszczając moją podobiznę na niektórych materiałach promocyjnych.

Co byś poradził studentom, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze rozwoju swojej kariery?

Radziłbym duże zaangażowanie w pracę dodatkową, ponieważ same zajęcia to nie wszystko. Należy zdobywać wiedzę też poza swoją uczelnią na konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach związanych ze studiowanym kierunkiem. Dzięki temu nasz przyszły pracodawca może nas sam zauważyć. Samo chodzenie na zajęcia i ukończenie studiów nie daje nam gwarancji na znalezienie pracy. Powinniśmy zadbać o to, żeby po studiach być bezkonkurencyjni, dlatego w czasie studiów należy dbać o zdobywanie nowych umiejętności.

Studia na UO dały mi bardzo wiele ciekawych informacji. Pozwoliły się również rozwijać. Jednakże tak naprawdę wszystko zależy od człowieka. Jeśli chce osiągnąć sukces, to go osiągnie, jeżeli się podda, będzie przegranym. Dlatego radziłbym studentom wyciągać jak najwięcej dobrych rzeczy ze studiów i poświęcać temu dużo czasu, ponieważ po studiach już tego czasu jest coraz mniej.

Adrian Jan Zasina

Absolwent października 2020

grafika

Poznaj pozostałych Absolwentów Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego​


Zgłoś Absolwenta Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


11 + 5 =