fbpx

Absolwentka Miesiąca
Katarzyna Duda

Imię i nazwisko:

Katarzyna Duda

Ukończony kierunek:

Prawo (jednolite, pięcioletnie studia magisterskie) oraz politologię (studia licencjackie).

Czym obecnie się zajmujesz?

Pracuję na stanowisku specjalistki do spraw polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) w Warszawie. Moja praca polega na opiniowaniu aktów prawnych (głównie ustaw i rozporządzeń) w zakresie ubezpieczeń społecznych, reprezentowaniu OPZZ podczas posiedzeń komisji sejmowych i senackich, organizowaniu konferencji i seminariów, opracowywaniu analiz i raportów, a także na udzielaniu wyjaśnień w zakresie ubezpieczeń społecznych członkom OPZZ.

Jakie działania podejmowałaś w czasie studiów, które pozwoliły Ci osiągnąć to, czym teraz się zajmujesz?

W czasie studiów zaangażowałam się w działalność polityczną w Federacji Młodych Socjaldemokratów oraz w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także społeczną w ramach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (pomoc w udzielaniu porad prawnych członkom związku, organizowanie zbiórek żywności) oraz nawiązałam współpracę z ośrodkiem badawczym Ośrodek Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassalle’a (udział w projektach badawczych poświęconych warunkom zatrudniania osób sprzątających i ochroniarzy). Zarówno w działalności politycznej, społecznej jak i naukowej w powyższych organizacjach miałam okazję rozwijać swoje zainteresowanie rynkiem pracy i systemem ubezpieczeń społecznych oraz poznawać osoby o podobnych zainteresowaniach.

Czym dla Ciebie jest sukces?

Sukcesem jest dla mnie spełnianie marzeń.

A co jest Twoim największym sukcesem?

Moim największym sukcesem jest wydanie książki pod tytułem „Kiedyś tu było życie, teraz jest tylko bieda”, na temat losów zawodowych robotników przemysłowych, którzy po 1989 roku utracili pracę w zakładach przemysłowych, a także otrzymanie propozycji wydania kolejnej książki.

Co byś poradziła studentom, którzy stawiają pierwsze kroki na drodze rozwoju swojej kariery?

W czasie studiów rozwijajcie swoje zainteresowania oraz znajomości – angażujcie się w działalność w fundacjach, stowarzyszeniach i think tankach, bądźcie aktywni w kołach naukowych, bierzcie udział w wykładach i konferencjach naukowych. Wszystko oczywiście w zgodzie z waszymi poglądami i zainteresowaniami. Specjalizujcie się w tym, co lubicie, a będzie dobrze. Powodzenia!

Katarzyna Duda

Absolwentka lutego 2021

Poznaj pozostałych Absolwentów Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego​


Zgłoś Absolwenta Miesiąca Uniwersytetu Opolskiego


7 + 10 =